A selection of scripts and stylesheets I use to override some websites look. Packaged in a very simple Firefox extension.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Jonathan Hodgson 9599870d7b A few changes 1 rok temu
js Created new repo for browser overides 2 lat temu
less A few changes 1 rok temu
.gitignore Created new repo for browser overides 2 lat temu
manifest.json A few changes 1 rok temu
package-lock.json Updates all packages 2 lat temu
package.json Updates all packages 2 lat temu