A selection of scripts and stylesheets I use to override some websites look. Packaged in a very simple Firefox extension.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

24 wiersze
302 B

@import "./gruvbox-colours.less";
@import "codemirror.less";
html{
background: #fff - @gb-dm-bg0;
filter: invert(100%);
}
body{
background: #fff - @gb-dm-bg0;
}
img,svg,video{
filter: invert(100%);
}
#vimvixen-console-frame{
filter: invert(100%);
}
#cmdline_iframe{
filter: invert(100%);
}