Преглед на файлове

Fixes indentation of $body$ and adds .min.css file to gitignore

master
Jonathan Hodgson преди 6 месеца
родител
ревизия
749bc37502
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +1
    -1
      .gitignore
  2. +1
    -1
      templates/blog.html

+ 1
- 1
.gitignore Целия файл

@ -1,4 +1,4 @@
generated-template-parts
public_html
tmp
assets/css/main.css
assets/css/main.min.css

+ 1
- 1
templates/blog.html Целия файл

@ -47,7 +47,7 @@
$date$
</div>
</div>
$body$
$body$
</article>
$endif$
$endif$

Зареждане…
Отказ
Запис